Aktuálna súťaž prebieha do 21.7.2017

Výhra:

  • odborná konzultácia a poradenstvo
  • omladzujúca procedúra v hodnote 50€ (vhodnosť konkrétnej procedúry vyplynie z konzultácie)

Podmienky:

  • zapojenie sa do súťaže: lajk a zdieľanie súťažného príspevku na našej facebook stránke
  • v prípade záujmu o procedúru v hodnote vyššej ako 50€, bude suma 50€ odpočítaná z ceny procedúry
  • žrebovanie výhercu sa uskutoční v piatok 21.7.2017 o 13:00
  • výhercu budeme kontaktovať súkromnou správou na facebooku
  • zapojením sa do súťaže výherca súhlasí s uvedením jeho mena na našej facebook stránke a na stránke www.ivett.sk/sutaz/

sutaz1

×

Make an appointment and we’ll contact you.